Ana Sayfa Gündem 6 Kasım 2020 10 Görüntüleme

100 bin memur alımı yapılacak! 2021 PÖH, PMYO,POMEM, PAEM başvuru şartları!

PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM müracaatları için bekleyişe geçen adaylar KPSS lisans ve önlisans imtihan maratonunun tamamlanmasının akabinde gelecek açıklamaya kilitlendi. Yeni İktisat Program öncesinde yapılan açıklamada 35 bine yakın yeni işçi alımı yapılmasına karar verildiği belirtilmişti. Koronavirüs salgını nedeniyle kamuda gereksinim duyulan memur sayısının artış gösterdi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2021 yılı bütçe görüşmelerinde kamu kuruluşlarının bütçe görüşmeleri yapıldı. Yeni İktisat Programı ile birlikte yeni yılda yaşanan memur muhtaçlığı için 65 bin işçi alımı daha yapılması düşünülüyor. PMYO, POMEM,PÖH ve PAEM alımları için müracaat koşullarını merak eden binlerce memur adayı tarih açıklaması bekliyor. Pekala polis alımları ne vakit yapılacak? İşte detaylar…

 

MEMUR ALIMI 2021 YILINDA 100 BİNİ BULABİLİR!

 

Yeni İktisat Programı kapsamında yapılan görüşmelerde  bütçe teklifleri TBMM Plan ve Bütçe Komitesine sunulmaya başladı. 2021 yılında kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ilgili bakanlıklara yapılacak alımlarla ilgili ayrıntılar daha sonra paylaşılacak. Yeni İktisat Programı öncesinde bütçelendirilen ve uygun olduğu tespit edilen 35 binin memur alımı yapılacak. Kamu kurumlarına alımlarının 65 bin şahsa kadar olması bekleniyor.. 2021 yılında kamuda en fazla gereksinim duyulan alımlar Emniyet Genel Müdürlüğü, Polis Akademisi bünyesinde olan PÖH, PMYO, POMEM ve PAEM oldu. Bu sebepten dolayı binlerce aday müracaat koşullarını ve tarihlerini araştırıyor. İşte alımlarla ilgili ayrıntılar;

PAEM NEDİR? PAEM MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

Emniyet Teşkilatı içerisinde vazife alması için Polis Amiri yetiştiren PAEM lisansüstü seviyede eğitim vermektedir. Polis Amirleri Eğitim Merkezi, lisans mezunu KPSS P3 puanından en az 70 puana sahip ve öteki gerekli koşulları taşıyan adaylar ortasından polis amirlerini yetiştiriyor. Polis Akademisi PAEM öğrenci adaylığı için  belirlenen tarihte müracaat yapılarak alım yapılıyor. İşte 2021 PAEM Öğrenci adaylığı müracaat koşulları;

1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 

2) Lisans mezunu yahut denkliği Yükseköğretim Heyeti tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, 

3) 2015 yılı içinde yapılan KPSS lisans P3 puan çeşidinden (70,000) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, Emniyet Teşkilatı çalışanı şehit yahut görev malulü eş yahut çocukları için en az (63,000) taban puanı almış olmak, 

4) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kaidesiyle, imtihanın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve bayan adaylar için otuz yaşından gün almamış olmak, 

5) Silah taşımaya yahut silahlı vazife yapmaya hukuksal bir manisi bulunmamak, 

6) Sıhhat Yönetmeliğinde belirtilen kaideleri taşımak, 

7) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve gibisi yerlerde çalışmış yahut aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe karşıt mahiyette her türlü yazılı, sesli ve imajlı yapıtları, kaydedildiği malzemeye bakılmaksızın üretmek ve satmaktan yahut kumar, uyuşturucu yahut uyarıcı unsur nedeniyle, hakkında rastgele bir isimli yahut idarî soruşturma yahut kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan ötürü idarî yaptırım uygulanmamak yahut bu işler nedeniyle karar giymemiş olmak, 

8) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile, adayın kendisinin ve evli ise eşinin; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış yahut kararın açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı kabahatler, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama, kaçakçılık yahut cinsel dokunulmazlığa karşı kabahatlerden ötürü mahkûm olmamak yahut bu cürümlerden ötürü devam etmekte olan bir soruşturma yahut kovuşturma bulunmamak yahut kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak, 

9) Alkol, uyuşturucu yahut uyarıcı husus kullanımı nedeniyle tedavi görmüş yahut görüyor olmamak, 

10) Kamu haklarını kullanmaktan mahrum bırakılmış olmamak, 

11) Sıhhat Yönetmeliği kararları hariç, rastgele bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmış olmamak, 

12) Terör örgütleri ile bu örgütlerin meşru yahut yasa dışı uzantılarının aksiyonlarına, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak, 

13) Müracaat tarihinde rastgele bir siyasi partiye yahut siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak, 14) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. (2) PAEM’e başvuran adayların birinci fıkrada belirtilen koşullardan rastgele birini taşımadıkları anlaşılması halinde, imtihan sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, tahsile başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

PMYO NEDİR? PMYO MÜRACAAT KAİDELERİ NELER?

PMYO: Polis Meslek Yüksekokulu, sözlerinin kısa yazılışıdır. PMYO: Emniyet Teşkilatının polis memuru gereksinimini karşılamak üzere ön lisans seviyesinde eğitim-öğretim ve uygulama yapan Polis Akademisi Başkanlığına bağlı parasız yatılı ve resmi üniformalı yükseköğretim kurumlarıdır.

Polis Meslek Yüksekokulu öğrencisi olabilmek için; Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliği’nin 5. unsuru gereği Yüksekokullara, 4652 sayılı Polis Yüksek Öğretim Kanununun 10 uncu unsurunda belirtilen eğitim kurumlarından (Lise ve dengi okullardan) mezun olmak,

PMYO Giriş Yönetmeliğinin 8. hususu gereği; “18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş geçerli olmak kaydıyla, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ekim tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış, bayan ve askerlik yapmayan erkek adaylar için 24 yaşından, askerlik hizmetini yapmış erkek adaylar için ise 26 yaşından gün almamış olmak.”

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından yapılacak olan üniversiteye giriş imtihanından istenilen puanı almış olmak, Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan Aday Kıymetlendirme ve Seçme İmtihanında ve ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılacak PMYO İmtihanında başarılı olmak kuralları aranmaktadır.

POMEM NEDİR? MÜRACAAT KURALLARI NELERDİR?

Polis Meslek Eğitim Merkezleri polis memuru yetiştirmek üzere mesleksel eğitim veren kurumlardır. POMEM’deki eğitim-öğretimi muvaffakiyet ile tamamlayan öğrencilere Mesleksel Eğitim Sertifikası verilir. POMEM öğrencilerinin aday memur olarak atanmaları için tahsil müddetini muvaffakiyetle tamamlamaları ve eğitim sonunda yapılacak eğitim sonu imtihanında başarılı olmaları koşuldur. İşte  öne çıkan POMEM müracaat kuralları;

Bayanlar için 162 cm, erkekler için 167 cm’den kısa uzunluklu olmamak, vücut kitle endeksi, 18 (dahil) ile 27 (dahil) ortasında olmak,

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden evvelki yaş dikkate alınmak kuralıyla, imtihanın yapıldığı yılın 01 Ocak tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1990 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak),

Emniyet Teşkilatı İşçisi Şehit yahut Görev Malulü eş ve çocukları için 2017 yahut 2018 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan cinsinden en az (48,00),2018 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan cinsinden (56,00) taban puan yahut üzerinde puan almış olmak, (Emniyet Teşkilatında çalışan yahut Emniyet Teşkilatından emekli olanların eş ve çocukları bu kapsamda yer almamaktadır.)

PÖH NEDİR? MÜRACAAT KURALLARI NELERDİR?

PÖH olmak için Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olmak gerekiyor. POMEM öğrencileri, özel harekat ünitelerinde misyon almak isteğinde bulunabiliyor. Ayrıyeten EGM bünyesindeki mevcut polislerde gereken kaideleri taşımaları halinde PÖH başvurusu yapabiliyorlar.

PÖH müracaatında bulunabilmek için  Polis Eğitim Merkezi öğrencisi olmak gerekiyor. POMEM öğrencileri, özel harekat ünitelerinde vazife almak isteğinde bulunabiliyor. Ayrıyeten EGM bünyesindeki mevcut polislerde gereken kaideleri taşımaları halinde PÖH başvurusu yapabiliyorlar. PÖH olmak isteyen polisler fiziki imtihanı ve mülakat imtihanını başarılı bir halde geçmeliler. İmtihanlardan başarılı olan PÖH adayları ayrıyeten Polis EĞitim Merkezlerinde gerekli eğitimleri alıyorlar.   PÖH adaylarında birinci olarak yaş kaidesi aranıyor. PÖH adaylarının 28 yaşından gün almamış olmaları lazım.

Haber7

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort www.ocianews.com kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar