Ana Sayfa Gündem 14 Kasım 2020 2 Görüntüleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı! Başvuru şartları ve kadrolar…

Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B unsuru kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esaslar”ın ek 2 nci hususuna nazaran, aşağıda belirtilen unvan ve sayıda kontratlı işçi konumu için kelamlı imtihan ile kontratlı işçi alınacaktır. Pekala müracaat kaideleri neler?

 

HANGİ TAKIMLARA ALIM YAPILIYOR?

 

MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

A) Genel Koşullar: 

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci unsurunun birinci fıkrasının (A) bendinin (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak, 

b) Son müracaat tarihi itibariyle müracaat yapılan durum için istenilen kısımdan mezun olmak, 

c) Rastgele bir toplumsal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık yahut malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak, ç) 65 yaşını bitirmemiş olmak, 

d) 657 sayılı Kanunun 4/B hususu kapsamında kontratlı işçi durumunda vazife yapmakta iken, hizmet mukavelesi asıllarına karşıt hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca mukavelesinin feshedilmesi yahut mukavele periyodu içinde mukaveleyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının kontratlı işçi durumlarında yine istihdam edilemez. 

B) Özel Koşullar: 

1) Toplumsal Çalışmacı durumuna atanabilmek için; 

a) Toplumsal Hizmet, Toplumsal Hizmetler yahut Toplumsal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak. 

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan cinsinden en az 70 puanı olmak. 

2) Toplumsal Çalışmacı (Kadın) konumuna atanabilmek için; 

a) Toplumsal Hizmet, Toplumsal Hizmetler yahut Toplumsal Çalışmalar lisans programlarının birinden mezun olmak, 

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden en az 70 puanı olmak, 

c) Cinsiyeti bayan olmak. 

3) Psikolog durumuna atanabilmek için; 

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak, 

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden en az 70 puanı olmak. 

4) Psikolog (Kadın) durumuna atanabilmek için; 

a) Psikoloji lisans programından mezun olmak, 

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan cinsinden en az 70 puanı olmak, 

c) Cinsiyeti bayan olmak. 

5) Çocuk Gelişimcisi (Kadın) durumuna atanabilmek için; 

a) Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Çocuk Gelişimi yahut Çocuk Sıhhati ve Gelişimi lisans programlarının birinden mezun olmak, 

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan cinsinden en az 70 puanı olmak, 

c) Cinsiyeti bayan olmak.

6) Fizyoterapist konumuna atanabilmek için;

a) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programlarının birinden mezun olmak,

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan tipinden en az 70 puanı olmak.

7) Diyetisyen konumuna atanabilmek için; 

a) Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak, 

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden en az 70 puanı olmak. 

8) Hemşire (Kadın) durumuna atanabilmek için; 

a) Hemşirelik, Hemşirelik ve Sıhhat Hizmetleri yahut Sıhhat Memurluğu lisans programından mezun olmak, 

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan cinsinden en az 70 puanı olmak. 

c) Cinsiyeti bayan olmak. 

9) Başka Sıhhat İşçisi durumuna atanabilmek için; 

a) Acil Bakım Teknikerliği, Acil Yardım Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Paramedik, Acil Yardım, Ambulans ve Acil Bakım, Birinci ve Acil Yardım ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 

b) 2018 yılı KPSS P93 puan cinsinden en az 70 puanı olmak. 

10) Ofis Çalışanı konumuna atanabilmek için; 

a) Rastgele bir lisans programından mezun olmak, 

b) 2020 yılı KPSS B kümesi (KPSS) P3 puan çeşidinden en az 70 puanı olmak. 

11) Dayanak İşçisi durumuna atanabilmek için;

Sürücülük, paklık, kolay bakım, ısıtma üzere hizmetleri yerine getirmek üzere; 

a) İklimlendirme-Soğutma, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma Tesisatı, Soğutma ve Havalandırma, İklimlendirme Teknolojisi, İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Yapı Donatım Teknolojisi, Sıhhi Tesisat, Tesisat Teknolojisi, Yapı Tesisat Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, Elektrik Teknolojisi ön lisans programından mezun olmak, Elektrik ön lisans programından mezun olmak, Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektrik-Elektronik Teknikerliği, Elektronik Teknolojisi ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 

b) 2018 yılı KPSS P93 puan cinsinden en az 70 puanı olmak.

MÜRACAATLAR DEVAM EDİYOR!

a) Adaylar, müracaatlarını Bakanlığımız web sayfasında (www.ailevecalisma.gov.tr ve/veya https://ailevecalisma.gov.tr/pdb) yer alan kontratlı işçi alım imtihanı müracaat ekranından elektronik ortamda 09/11/2020 tarihinden 19/11/2020 tarihi mesai bitimine (18:00) kadar yapacaklardır. 

b) Adaylar ilan edilen durumlardan yalnızca bir unvan için müracaat yapabilecektir. 

c) Adaylar müracaatta bulunacakları konum unvanı için istenilen tahsile ait olarak, öncelikle e-devlet sisteminden alınan barkodlu/karekodlu tahsil dokümanını pdf formatında, bu evrakın e-devlet sisteminde bulunmaması durumunda ise diploma ya da mezuniyet dokümanını taratarak pdf formatında “öğrenim belgesi” alanına yükleyeceklerdir. 

ç) Müracaat sırasında sisteme yüklenecek vesikalık fotoğrafın son 6 ay içinde, yüz büsbütün görünür formda ön cepheden çekilmiş ve adayın çarçabuk tanınmasına imkân verecek nitelikte olması gerekmektedir. 

d) Fotoğrafı çekilerek sisteme yüklenen dokümanlar sürece alınmayacaktır. 

e) İmtihan müracaat formu eksiksiz bir halde doldurularak çıktısı alınıp, aday tarafından imzalanacak ve kelamlı imtihana gelindiğinde ibraz edilmek üzere saklanacaktır. 

f) Gerçeğe muhalif evrak verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek ve yönetim tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Haber7

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort www.ocianews.com kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar