Ana Sayfa Gündem 19 Aralık 2023 25 Görüntüleme

Konak Belediyesi’nin iklim projesi start aldı

Konak Belediyesi’nin Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi veSosyal İklim Derneğiyle birlikte hazırladığı “Farkındalık, İklim ve Çevre İçinStratejik Ortaklık Projesi”nin açılış töreninde konuşan Başkan Batur, iklimdeğişikliğine vurgu yaptı. Özellikle son dönemde yaşanan şiddetli havaolaylarını ve etkilerini hatırlatan Başkan Batur, “Ülkemizin ve dünyamızın enbüyük sıkıntısı olan küresel iklim değişikliğinin tüm ülkeleri etkilediği busüreçte, küresel iklim değişikliği ülkelerin tek başına başa çıkacağı değil yanyana gelerek, hatta kıtalar arası bir araya gelerek çözeceği bir sorun halinegeldi. Bu konuda bize ve bizimle beraber partner belediyelerimize büyük işdüşüyor. Bu yapılan çalışma gerçekten anlamlı. Biz Konak Belediyesi olaraküzerimize düşen ne varsa yerine getireceğiz. Gelecek çocuklarımızın, gelecektorunlarımızın… Onlara çok daha güzel bir dünya bırakmak bizim görevimiz”dedi.Konak Belediyesi’nin Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi veSosyal İklim Derneği ortaklığında hazırladığı 104 bin 785 Euro AB hibe destekli“Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi (SPACE)” düzenlenenaçılış töreniyle start aldı. Tarihi Asansör binasında gerçekleştirilen proje açılışınaKonak Belediye Başkanı Abdül Batur’la birlikte Türkiye Cumhuriyeti DışişleriBakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya, Almanya HammBelediyesi İklim ve Çevre Dekanı Folker Burgard, Sosyal İklim Derneği BaşkanıGaye Tuğrulöz, Avrupa Birliği Başkanlığı AB Uzmanı Ceyhan Çiçek, KonakBelediyesi Meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve muhtarlarkatıldı. Proje ortağı İtalya Saluzzo Belediyesi’nin Turizm ve Gençlik PolitikalarıSorumlusu Andrea Momberto da gönderdiği videoyla iyi dileklerini iletti.Batur: Gelecek kuşaklara çok daha güzel bir gelecek bırakmamız lazımProje açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, iklimdeğişikliğinin tüm dünyanın en önemli sorunlarından olduğunu ve ülkelerin biraraya gelerek çözüm araması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:“Bana göre, ülkemizin ve dünyamızın en büyük sıkıntısı olan küresel iklimdeğişikliğinin tüm ülkeleri etkilediği bu süreçte, küresel iklim değişikliği ülkelerintek başına başa çıkacağı değil yan yana gelerek, hatta kıtalar arası bir arayagelerek çözeceği bir sorun haline geldi. Artık yağmur, eskisi gibi yağmıyor. Yağmurlar bile farklı yağmaya, denizler taşmaya başladı. Geçtiğimiz günlerde,denizin yükselmesiyle Birinci Kordon’u ve İkinci Kordon’u su bastı. Bundansonraki süreç zorlu bir süreç. Bu zorlu süreçte fiziki önlemler almanın yanındagelecek kuşaklara çok daha güzel bir gelecek bırakmamız lazım. Öncelikle, kısavadede, orta vadede ve uzun vadede yapılacak işleri sıralamamız lazım. Sadecebizim ülkemizde değil, komşu ülkelerle, dünyadaki tüm ülkelerle birlikte,ciddiyetle takip edilmesi gereken bir konu bu.”İklim Eğitim Merkezi kurulacakBaşkan Batur, Almanya ve İtalya’dan partner belediyelerle birlikte geleceğegüzel bir dünya bırakmak için birlikte çalışacaklarını söyledi ve sözlerini şöylesürdürdü:“Konak Belediyesi olarak Hamm ve Saluzzo Belediyeleriyle beraber yapacağımızbundan sonraki bu çalışmalarda, Türkiye’de belki de ilk defa olacak İklim EğitimMerkezi kuracağız. Bu iklim eğitim merkezinde özellikle çocuklarımız,gençlerimiz iklim değişikliğiyle ilgili şu andaki problemleri, bundan sonrayaşanacak problemleri konuşacak. Eğitimler gerçekleşecek. Gelecek kuşaklarıniklim değişikliğiyle ilgili yol haritası belirlenecek. Özellikle bu konuda bize vebizimle beraber partner belediyelerimize büyük iş düşüyor. Bu yapılan çalışmagerçekten anlamlı. Biz Konak Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsaderneğimizle beraber yerine getireceğiz. Gelecek çocuklarımızın, gelecektorunlarımızın… Onlara çok daha güzel bir dünya bırakmak bizim görevimiz. Buartık bizim bir numaralı görevimiz.”“Sürdürülebilir olmalı”Projeyle beraber sürdürülebilirliği de sağlayacaklarını belirten Başkan Batur,“Özellikle iklim krizinden sonraki gelişmelerden sonraya ne yapacağız? Öncefiziki önlemleri alacağız. Bu önlemlerin alınmasından yerel yönetimler sorumluama bunun sürdürülebilir olması, daha etkin ve verimli tedbirler alınmasıgerekiyor. Sürdürülebilirlik çocukların ve gençlerin bilinçlendirilmesiylemümkün. İzmir’de önemli bir çalışma partnerimiz olan Sosyal İklim derneğimizve buradaki genç arkadaşlarımızın dinamizmiyle, enerjisiyle bu proje hayatageçirilecek. Çalışmaları ciddiyetle takip edeceğiz. Belediye başkanlarımızıburada ağırlayacağız. Onların da özellikle uygulamada şu anda yaşadıklarısıkıntılar, yaptıkları projeler, fikir alışverişleri de çok faydalı olacaktır diyedüşünüyorum” dedi. 40 milyona yakın fonBaşkan Batur, sivil toplumla beraber yaptıkları ortak çalışmalarla KonakBelediyesi olarak ulusal ve uluslararası projelerde 40 milyona yakın fonaldıklarını ve özellikle istihdama ve gençlere yönelik işlere imza attıklarınıvurguladı ve sözlerini şöyle tamamladı:“Konak Belediyesi 40 milyona yakın fon kullandı. Kadın derneklerimizin getirdiğiprojeler bizim için çok önemli. İstihdama dönük projelerle ilgili çalışmalarımızıda yürütüyoruz. Bir istihdam modeliyle, yerel yönetim ve sivil inisiyatif yanyana gelerek önemli ve örnek bir çalışma yaparak Konak İş Eğitim Merkezimizikurduk.Avrupa Birliği fonlarıyla ilgili yapılacak ortak çalışmalarda partnerleriyleberaber, sivil inisiyatifle beraber çok başarılı çalışmalara imza atan Ar-gemüdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Sosyal İklim Derneğimize, partnerimizolan Hamm ve Saluzzo Belediyelerinin Başkan ve temsilcilerine, bu güzelgünümüze ortak olan protokol ve misafirlerimize teşekkür ediyorum.”Kaya: Etkin projeler yürüten Abdül Batur’u tebrik ediyorumDışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya da yaptığıkonuşmada Konak Belediyesi’nin AB arasında şehir eşleştirme hibe programınıniki fazında da yer aldığını vurguladı. Büyükelçi Kaya Başkan Batur’u etkinprojeler dolayısıyla kutlayarak şöyle konuştu:“Türkiye’ye sağlanan AB mali yardımlarının koordinasyonu, DışişleriBakanlığımıza bağlı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından gerçekleştirilmektedir.Bu fonlar kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve çevrenin korunmasıönemli bir yer teşkil etmektedir. Bu gerçekten hareketle Dışişleri Bakanlığımızabağlı AB Başkanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği işbirliğinde geliştirilen Türkiyeve AB arasında şehir eşleştirme hibe programının ilk fazı 2018-2020 dönemindeuygulanmıştır. Konak Belediyesi, bu dönemde de desteklenen yerel yönetimlerarasında yer almıştır. Programın ikinci fazı, yeşil gelecek temasıylauygulanmakta olup, 26 yerel yönetime destek verilmiştir. Şehir eşleştirme hibeprogramının her iki döneminde de hibe alıp etkin projeler yürüten KonakBelediyesi’ni ve Sayın Belediye Başkanımız Abdül Batur’u tekrardan tebrikediyorum.” “Yerel yönetimlerin bir araya geleceği önemli bir etkinlik”Büyükelçi Kaya, Konak Belediyesi’nin proje ortaklarıyla birlikte gerçekleştirdiğiçalışmanın yerel yönetimleri de bir araya getiren önemli bir etkinlik olacağını şusözlerle aktardı:“Şehir eşleştirme programı yeşil gelecek temasıyla yürütülmektedir. Bugünaçılışını gerçekleştirdiğimiz proje ile AB’deki yerel yönetimlerle deneyim ve bilgipaylaşımı sağlanması, Konak Belediyesi’nin AB’deki iyi uygulamaları uyarlayarakiklim değişikliği alanında yeni projeler üretmesi, belediye bünyesinde kurulacakçevre bilinçlendirme merkeziyle gençlere ve çocuklara bu konuda eğitimlerverilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca proje kapsamında düzenlenecek iklimzirvesi Avrupa Birliği belediye başkanları, iklim ve enerji sözleşmesine taraf olanyerel yönetimlerin bir araya geleceği önemli bir etkinlik olacaktır.”Burgard: Görevimiz, geleceğe iyi bir dünya bırakmakHamm Belediyesi İklim ve Çevre Dekanı Folker Burgard, işbirliğinin öneminedikkat çekti. Burgard, gelecek kuşaklara önemli görevler düştüğünü ifade etti veşunları söyledi:“Biliyorsunuz ki şu anda çok büyük krizler yaşıyoruz. Aynı zamanda savaşlar varve tabi ki iklim krizi de yaşıyoruz ve bu bizlere yansıyor. Bu dönemde beni ençok sevindiren, birlikte çalışmamız ve özellikle gençler ve çocuklar için yapılanprojelerin ön planda olması. İşbirliği halinde ve el ele çalışıyor olmamızı çokönemsiyorum. Bizim görevimiz, geleceğe iyi bir dünya bırakmak. Maalesefbenim jenerasyonum bunu pek başaramadı. Ama umarım ki gelecek jenerasyonbizden daha iyi olur. Yani çocuklarımıza aslında daha çok büyük görev düşüyor.Bizim başaramadığımız, bizim eksik, kırık bıraktığımız noktaları toplamakzorunda kalıyorlar. Bu yüzden çok önemli projelerde birlikte çalışmamızkonusunda gerçekten mutluyum. Hem bu projede hem de başka projelerdeberaber çalışmalar yürütebilmeyi umuyorum.”Tuğrulöz: Dünyanın çok acil bir şekilde harekete geçmesi gerekiyorSosyal İklim Derneği Başkanı Gaye Tuğrulöz ise gençlik vurgusu yaptı vegençlere alan açarak çalışmalarına verdiği destek nedeniyle Başkan Batur’ateşekkürlerini iletti. Tuğrulöz konuşmasında şu sözlere yer verdi:“Derneğimiz çocukların ve gençlerin katılımını güçlendirerek iklim kriziylemücadele etme amacıyla kurulmuş bir dernek. Sayın Konak Belediye Başkanımız Abdül Batur, başkan olduğundan beri de Konak Belediyesi ile çokyakın çalışmalar yürüterek çocukların, gençleri sesini sürekli Konak’ta duyurmakiçin bir çok proje gerçekleştirdik. Bugün aramızda genç iklim elçilerimiz de var.İklim krizi kapımızda diyorduk, artık yaşıyoruz. Dünyanın çok acil bir şekildeharekete geçmesi gerekiyor. Bizim de iklim krizi için çalışmalargerçekleştirmemiz gerekiyor. Şehrimizde de aşırı hava olayları yaşıyoruz.Bunlarla ancak beraber hareket ederek mücadele edebileceğimizi biliyoruz.Dünyamız beş kere yok oldu ve bu iklim krizi de altıncı kez altıncı yok oluş olarakkabul ettiğimiz bir olay. Bizler kendimizi korumak için iklim krizi ile mücadeleetmeliyiz.”“Birlikte hareket etmemiz gerektiğini bilerek çalışmalıyız”İklim adaleti konusuna da vurgu yapan Tuğrulöz, “İklim krizinden de hepimizeşit şekilde etkilenmeyeceğiz. İklim adaleti konusunu da konuşmamız, özellikleen kırılgan gruplar dediğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin, kadınlarımızıngüçlenmesi için birlikte hareket etmemiz gerektiğini bilerek çalışmalıyız. KonakBelediyesi’ne de bugüne kadar çocuklara, gençlere her zaman açık bir kapıolduğu için, bizleri dinlediği ve iklim için harekete geçmemizde bize bir alansağladığı için, çok değerli destekleri için teşekkür ediyorum” dedi.Uluslararası İklim zirvesi yapılacakAvrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ŞehirEşleştirme-II hibe programı kapsamında; Konak Belediyesi başvuruculuğunda,Almanya Hamm Belediyesi, İtalya Saluzzo Belediyesi ve Sosyal İklim Derneğininortaklığında hazırlanan “Farkındalık, İklim ve Çevre İçin Stratejik Ortaklık Projesi(SPACE), 104 bin 785 Euro hibe ile yola çıktı. Dünyanın en önemliproblemlerinden olan iklim değişikliği ve iklim krizine odaklanan projekapsamında, Türkiye içerisinde ve Türkiye dışında en iyi uygulama örnekleriniyerinde incelenecek. Avrupa ve Türkiye’den proje ortaklarının yanı sıra KonakBelediyesi’nin de üyesi olduğu “Covenant of Mayors” (Belediye BaşkanlarıSözleşmesi) üyeleri başta olmak üzere ulusal ve uluslararası en az 20 belediyebaşkanının katılımı ile “İklim Zirvesi” yapılacak. Yerinde yapılan incelemeler veİklim Zirvesinde elde edilen tüm veriler ışığında Türkiye’nin ilk “İklim EğitimMerkezi” Konak’ta kurulacak. İklim Eğitim Merkezinde gençlere ve çocuklarayönelik eğitimler planlanacak ve uygulanacak.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı

cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halıs hack forum warez forum gaziantep escort gaziantep escort
izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort muğla escort hack forum bahis forum forum bahis onwin babilbet fethiye escort slot siteleri deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler en güvenilir casino siteleri hack forum warez forum hack forum warez forum hack forum warez forum deneme bonusu deneme bonusu