Mersin Escort Konya Escort izmir escort
Ana Sayfa Gündem 15 Temmuz 2021 90 Görüntüleme

Turizmi teşvik kanun teklifinin ilk bölümü kabul edildi

Genel Şurada kabul edilen önergeyle, kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri içinde yahut dışında kalan belediye, vilayet özel yönetimi ve yatırım izleme ve uyum başkanlıklarına ilişkin taşınmazların yatırımcıların talebi, maliki yönetimin uygun görüşüyle, tahsis bedeli maliki yönetime ilişkin olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yatırımcılara tahsis edilebilmesini öngören düzenleme tekliften çıkarıldı.

Kabul edilen unsurlara nazaran, kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgelerinde ve turizm merkezlerinde devletin karar ve tasarrufu altındaki yerlerin kamu faydası doğrultusunda korunmasına yahut kullanılmasına katkıda bulunacak, fiyatsız girişli günübirlik tesis yapılmasına ait yordam ve asıllar belirlenecek.

Lüks kampçılık turizm tipinin yasal altyapısı oluşturulacak ve denetimli gelişimi sağlanacak. Bu kapsamda Kıyı Kanunu’na uygun olmak kaydıyla, yerleşim tasarım ve idare planı ile şartları belirlenen, doğal etraf ile uyumlu, kalıcı yapı içermeyen, gerekli güvenlik önlemleri alınan iyi donanımlı lüks çadırlarda gelişmiş hizmet sunan süreksiz lüks çadır tesisleri yapılması maksadıyla kiralama yapılabilecek. Tesis kapsamında yapılacak her türlü ünite, temelsiz ahşap platform üzerine, mümkün olan en az müdahaleyle, etraf dostu çadır gereci kullanılarak ve doğal ekosisteme uygun yapılacak.

Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan ve turizm işletmesi evrakı almayan tesisler işletmeye açılamayacak.

Bakanlıktan turizm işletmesi evrakı alınmasının akabinde öbür bir sürece gerek kalmaksızın 15 gün içinde bu tesisler için iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilecek. Kontratlarına karşıt olarak Bakanlığın belirlediği kriterlere uygun yapılmayan tesislerin kira mukaveleleri feshedilecek ve taşınmazın tahliyesi sağlanacak.

Teklife nazaran, Kültür ve Turizm Bakanlığı, kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapmaya, yaptırmaya, resen onaylamaya ve tadil etmeye yetkili olacak.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri içinde yer alan korunan alanlarda her ölçekteki plan teklifleri yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığına sunulacak. İlgili heyet, kurum ve kuruluş görüşleri doğrultusunda Kültür ve Turizm Bakanlığınca incelenerek uygun görülen planlar, Etraf ve Şehircilik Bakanlığına gönderilecek. Bu planlar, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile mutabakat sağlanarak Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca ilgili tabiat varlıklarını muhafaza bölge komite kararı da dahil en geç 6 ay içinde sonuçlandırılacak.

Bu alanlarda, Etraf ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan hazırlanması yahut hazırlattırılması durumunda; Etraf ve Şehircilik Bakanlığınca yapılacak onamaya temel olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığının uygun görüşü alınacak.

Kapadokya Alanı Hakkında Kanun, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Hakkında Birtakım Düzenlemeler Yapılmasına Dair Kanun ve Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu kapsamında kalan alanlar ile Boğaziçi Kanununda öngörünüm bölgesi olarak belirlenen alanlar, özel etraf muhafaza bölgeleri ve özelleştirme kapsam ve programına alınan alanlar bu fıkra kapsamı dışında olacak.

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Kültür ve Turizm Bakanlığınca yapılacak altyapı ve planlama süreçlerine temel olmak üzere öbür kamu kurum ve kuruluşlarından istenilen bilgi, doküman ve görüş 1 ay içinde verilecek. Bu müddet sonunda istenilen bilgi, doküman ve görüşün verilmemesi durumunda ilgili iş ve süreçler Kültür ve Turizm Bakanlığın resen tesis edilebilecek.

Kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde öteki kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılacak satış, bedelsiz evre, trampa, sonlu tıpkı hak tesisi, tahsis, kiralama, hudut ilanı ve değişikliği süreçleri ile çevresel tesir yaratacak altyapı ve üst yapı projelerinden evvel Kültür ve Turizm Bakanlığının olumlu görüşünün alınması gerekli olacak.

Turizm merkezleri ve kültür ve turizm müdafaa ve gelişim bölgelerinde onaylanacak alt ölçekli planlar ile belirlenecek turizm tesis alanı kullanımları için yatak kapasitesi belirlenmesi temel olacak.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde, özelleştirme kapsam ve programına alma süreçlerinden evvel Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilecek.

Kamu taşınmazlarının Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis mühleti uzatılıyor

Kamu taşınmazlarının turizm gayeli kullanılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi mühleti, uygulamada karşılaşılan meselelerin giderilmesi için 2 aydan 3 aya çıkarılacak.

Mera, yaylak ve kışlaklar; ot bedeli taşınmazın yatırımcıya tahsisi basamağında yatırımcı tarafından karşılanmak kaydıyla, Mera Kanunu kararlarına nazaran tahsis gayesi değiştirilerek, yalnızca turizm emelli kullanılacağına ait şerhli olarak Hazine ismine tapuya tescil edilecek ve tescili müteakip Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edilecek.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezleri ile bu bölge ve merkezlerin dışında olmakla birlikte denize kıyısı olan ilçelerde, Ulusal Parklar Kanunu mucibince tespit ve ilan edilen yerlerde, ilgili bakanlıkça belirlenen ve üzerinde konaklama tesisi bulunan yahut konaklama tesisi yapılması uygun görülen alanları yatırımcılara tahsis etmeye yalnızca Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak. Bu yerlerde lüks çadır, çadır ve karavan alanı yapılması ve işletilmesi maksadıyla yapılacak kiralamalar hariç, ilgili kurumlarca konaklama içeren tesis yapılması emeliyle kiralama yahut tahsis yapılamayacak, müsaade verilemeyecek.

Kültür ve turizm muhafaza ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca uygun görülen yat limanlarının yapılması maksadıyla yatırımcılara taşınmaz tahsis etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.

Düzenlemeyle, evraklı yatırım ve işletmelerin turizm gayeli kullanımının devamı kaydıyla tümünün devredilmesi yahut kiraya verilmesi durumunda, evre yahut kiralama öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi verilmesi zarurî olacak. Tahsisli kamu taşınmazında yer alan dokümana bahis tesisler için tahsis şartları ayrıyeten uygulanacak.

Dokümanlı işletmeler, ülke turizminin göstergelerinin belirlenmesinde kullanılacak bilgileri belirlenen müddetlerde Bakanlığa bildirmekle yükümlü olacak.

Evraklı yatırım ve işletmeler Bakanlıkça istenilen bilgi ve dokümanları verilen mühlet içerisinde sağlamakla yükümlü olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, misyonuyla ilgili süreçlerin bildirisi için gerçek ve hükmî şahıslara elektronik tebligat adresi alma zaruriliği getirmeye ve bu adresin alınmasına ait metot ve temelleri belirlemeye yetkili olacak.

Evraklı işletmeler Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Hakkında Kanuna nazaran turizm hissesinin ödenmesine ait belgeyi 15 gün içerisinde Bakanlıkça belirlenecek yöntem ve asıllar çerçevesinde ibraz etmekle yükümlü olacak. Bu evrakların tesis mahallinde yapılacak kontrollerde de ibrazı zarurî olacak.

Deniz turizmi tesisleri işletmeciliği

Gerçek ve hukukî şahıslar Kültür ve Turizm Bakanlığından evrak almak şartıyla deniz turizmi tesisleri işletmeciliği yapılabilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından faaliyetine ait birinci kere müsaade verilen deniz turizmi tesisleri işletmelerinin, bu müsaadesi aldıkları tarihten itibaren 1 yıl içinde Bakanlıktan turizm işletmesi evrakı almaları mecburî olacak.

Bakanlık tarafından turizm işletmesi dokümanı iptal edilen deniz turizmi tesisi işletmelerinin iptal kararının bildirim tarihinden itibaren 1 yıl içinde yine doküman almaları mecburî olacak.

Gerçek ve hükmî bireyler tarafından turizm hedefli sportif faaliyet işletmeciliği ve ticari faaliyetine temel olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından düzenlenmiş evrakları haiz olmak kaydıyla deniz turizmi araçları işletmeciliği yapılabilmesi için Bakanlıktan evrak alınması gerekli olacak.

Bakanlıktan dokümanlı deniz turizmi araçları ile turizm gayeli sportif faaliyet işletmeleri, Bakanlıkça düzenlenecek yönetmelikte belirtilen emeller dışında faaliyette bulunamayacak.

İstanbul’da faaliyet gösteren ve ilgili yönetimler tarafından yolcu nakliyatı yapmak üzere yetkilendirilen deniz araçları, Bakanlıkça belirlenecek kaideleri taşımaları kaydıyla ve belirlenecek bedel üzerinden evrak düzenlenmek suretiyle turistik seyahat gayeli kullanılabilecek.

KAYNAK: AA

Haber7

cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halısı cami halıs hack forum warez forum gaziantep escort gaziantep escort
hack forum forum bahis onwin fethiye escort bursa escort infoisrael.net casino siteleri deneme bonusu veren siteler meritking meritking izmit escort Ataşehir escort ankara escort bostancı escort kadıköy escort slot siteleri Casibom deneme bonusu veren siteler deneme bonusu veren siteler hack forum hack forum hack forum hack forum hack forum warez script hacking forum loca forum