Ana Sayfa Gündem 15 Aralık 2020 3 Görüntüleme

Yeni evleneceklere faizsiz kredi! Başvuru şartları ve ödeme koşulları belli oldu

Düğün yapacak çiftler için faizsiz kredi imkanı. Evlilik hazırlıkları içerisinde giren ve makul bir birikimi olamayan çiftler düğün masraflarını karşılamak ismine bankalara koşarak faizli kredilere başvurarak değerli ölçüde büyük bir borç yükünün altına giriyor. Lakin Karz-ı Hasen Vakfı tüm evlenmek isteyen ve muhakkak bir geliri olan çiftlere faizsiz ve taksitle kredi imkanı sağlıyor. Pekala faizsiz krediden nasıl faydalanılır? Müracaat koşulları neler? İşte tüm düğün yapacak çiftler tarafından merak edilen ayrıntılar…

FAİZSİZ KREDİ MÜRACAAT KURALLARI NELER?

Evlenecek çiftlere Karz-ı Hasen Vakfı tarafından sunulan faizsiz kredinin kuralları şu halde;

– 33 yaşını geçmemiş olma
– Birinci evliliği olma
– Makul bir gelire sahip olma 
– Makul düzeyde bir düğün planına sahip olma (Yani 5 yıldızlı otelde düğün yapmak üzere üst düzey düğün harcama listesinin bulunmaması) 

KARZ-I HASEN VAKFI FAİZSİZ KREDİ NASIL MÜRACAAT YAPILIR?

Düğün yapacak çiftlerin Karz-ı Hasen Vakfı tarafından sunulan faizsiz kredi imkanından yararlanabilmesi için Vakfa gerekli dokümanlar ile müracaatta bulunması gerekiyor.

GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

  1. Borç alabilmek için kefil.

  2. Gelir beyanı.

  3. Findeks raporu.

  4. Borçlanma senet ile yapılıyor.

FAİZSİZ KREDİNİN ÖDENEMEMESİ DURUMDA NE OLUYOR?

Karz-ı Hasen Vakfı tarafından verilen faizsiz kredinin ödenememesi durumunda hukuksal süreç başlatılıyor. Çünkü bunun öncesinde kişinin borcu ödeyememesi durumunda taksitler ertelenebiliyor ertelenebiliyor, ödeme planı değiştirilebiliyor yahut hakikaten ödenememesi durumu kelam konusu olduğunda borç vakfın zekat fonundan karşılanıyor.

KARZ-I HASEN VAKFI NEDİR?

Son 40 yılda yaşanan sosyoekonomik dönüşüm sonucu bugün ülkemiz nüfusunun yüzde 90’ı kentlerde yaşıyor. Bu dönüşümün doğal sonucu olarak toplumsal doku ve klasik toplumsal bağlar da kıymetli ölçüde yeni bir forma evrilmiş durumda. Bilhassa fertlerin kalabalık kentlerde klasik bağlardan mahrum kalması; toplumsal, kültürel, ruhsal ve ekonomik sorunların ortaya çıkmasını tetikliyor. Kent hayatında klâsik toplumsal bağlarını yitiren gençlerin yüzleştiği en kıymetli sorunlardan birisi, evlilik çağına geldiği halde kâfi ekonomik birikime sahip olmadığı için aile tertibin kurulamaması olarak öne çıkmaktadır. Son datalar erkeklerde evlilik yaşının 30, bayanlarda 25 yaş düzeylerine kadar çıktığını gösteriyor. Evlilik yaşının süratle yükselmesinin ekonomik sebeplerinin yanı sıra farklı toplumsal ve kültürel sebepleri olmakla birlikte, temelde ekonomik yeterlilik ve konut kurmak için gerekli birikimin olmaması değerli rol oynamaktadır. Bilhassa evlilik çağına gelmiş gençlerin mesken kurması için gerekli olan ekonomik yeterlilik kültürel ve bölgesel geleneklere değişkenlik gösterirken, temel gereksinim olmayan yahut bireylerin satın alma güçlerinin üzerindeki lüks eserlerin düğün vesilesiyle satın alınmaya zorlanması, gençlerin yüzleştikleri bir öbür sorun olarak öne çıkmaktadır. Çağdaş dünyanın bilhassa genç nesillere dayatmış olduğu hayat biçimleri ve kültürel kodlar nedeniyle gençlerin uzun yıllar boyunca hayatlarını ipotek altına alan abartılı düğün alışverişlerinden, hiç bir yararı olmayan gösterişli düğünlerinden kaçınmaları gelecekteki aile saadetleri için elzemdir. Kendi hayatlarını idame ettirebilecek yeterliliği olduğu halde, ekonomik bakımdan bir konut kuracak birikimi olmadığı evlenmeyi erteleyen gençlere yardımcı olmak toplumsal ve dini bir yükümlülüktür. Bu fikirle yola çıkan bir küme istekli tarafından kurulmuş olan Genç Yuva Kooperatifi öncelikli olarak, evlenme çağına gelmiş lakin evlenmek için kâfi finansal birikimi olmayan gençleri desteklemeyi kendine gaye edinmiştir. Borç olarak sağlanan nakdî takviye makul vadelere yayılarak, faydalanıcının bunu geri ödemek suretiyle sistemin sürdürülebilirliği temin edilmektedir. Evlenen çiftlere borç olarak verilen takviyelerden rastgele bir başlık altında bir fiyat yahut vade farkı alınmamaktadır. Genç Yuva Kooperatifi, gerçek bireylerden oluşan üyelerinden aldığı bağışlar ve Karz-ı Hasen Vakfı’ından sağlanan kaynaklarla gençlere faizsiz borç vermektedir.

VAKFIN EMELİ; aile kurumunun kurulması, korunması ve ihyası için gereksinim duyulacak her türlü maddi ve manevi yardımın sağlanması, teşvik edilmesi ve bu mevzularla alakalı eğitim öğretim faaliyetlerinin yapılmasını da teşvik etmektir.

Vakfın gayesi; ulusal ve manevi bedellerin yaşatılması, aile kurumunun kurulması, korunması ve ihyası için gereksinim duyulacak her türlü eğitim öğretim faaliyetinin yapılması ile toplumsal dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmektir. Evlenmek isteyen lakin kâfi ekonomik birikimi olmayan gençlere muhtaçlık duyacakları birebir yahut nakdi kaynağı kefalet sureti ile temin eder. Vakıf; borç verdiği gereksinim sahibi üçüncü bireylerin aldığı fiyatı yerinde ve hakikat olarak kullanılabilmesi için, yardımcı olur ve geri ödeme süreçlerini takip eder.

“Bakara Müddeti: 245 “Kim Allah’a hoş bir borç vermek ister ki, Allah da onu kat kat arttırsın? Zati daraltan da, genişleten de Allah’tır; siz de Ona döneceksiniz.”

“O kimseler ki mallarını gece ve gündüz, bâtın ve aşikâr infak ederler. İşte onların ecirleri Rableri katındadır, onlara hiçbir dehşet yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır.” (Bakara, 2/274)

“Allah yolunda mallarını harcayanların durumu, kendisinden yedi başak çıkan ve her başakta yüz tane bulunan bir buğday tohumuna emsal. Allah dilediğine kat kat verir ve Allah her şeyi kuşatan, her şeyi bilendir.” (Bakara, 2/261)

“Karz”, geri ödenmek üzere verilen mal yahut birine ödünç (borç) verme manasına gelir. Borç verenin malının bir kısmını vermesi borç alanın da aldığı borcu vaktinde tıpkı biçim ve şartlarda  geri vermesi biçiminde de açıklanabilir. Kur an-ı Kerim de 12 yerde bu kavramlar mecazi olarak “Allah a hoş bir formda borç veren (karz-ı hasen)” manasında kullanılmıştır. Bu kimseye de bunun kat kat fazlasının ödeneceğinden bahsedilmiştir. “Kim Allah’a bir karzı hasene verirse Allah onu kat kat mükafat verecektir.”

“Karz-ı hasen”, gönülden koparak, hoş bir niyet ve ihlasla, dişinden tırnağından kırparak, helâl ve pak olan şeylerden verilen borçtur. Şahsi menfaat ve çıkar sebebiyle değil, yalnızca Allah’ı râzı etmek için verilen borçtur. Allah’a verilen karz-ı hasen ise, O’nun yolunda yapılan cihad ve infaklardır. Allah bunlara mükâfat olarak kat kat karşılık verecektir. Bunun ölçüsünü lakin Allah bilir. Yalnız bir kısım âyetlerde bu ölçünün teğe yediyüz ve daha fazla olabileceği haber verilir. (bk. Bakara 2/261)

“Kimdir o (yiğit) ki, Allah’a hoş bir ödünç versin de, Allah da ona karşılığını kat kat ziyadesiyle ödesin! ’’ (Bakara, 2/245) buyurmuştur. Münasebetiyle borç veren Allah’a borç vermiş üzere tabir edilmiştir. Allah’a borç vermek diye bir şey olmaz. Burada anlatılmak istenen şey: ‘Benim isteğimi gözeterek bir kulun külfetini giderdin. Hasebiyle bu konudaki muhatabın benim. Ben sana bunun karşılığını ziyadesiyle vereceğim.

Haber7

iletişim : live:.cid.e85adaa203246898
en iyi casino siteleri en iyi casino siteleri slot siteleri beylikdüzü escort www.ocianews.com kocaeli escort bursa escort
hack forum gaziantep escort gaziantep escort bedava hesaplar